کد قالب رسم خیال رَسمِ خیال

ما یادگار عصمت غمگین اعصاریم... شعر: اخوان ثالث ... تکنیک: رنگ روغن روی بومِ بافت سازی شده... ابعاد 45 در 30 ... مشق متفاوتی با سرمشق استاد جواد بختیاری، از رضا کاظمی

رضا کاظمی / جواد بختیاری

+ نوشته شده در  جمعه سی ام خرداد 1393ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

بنده‌ی پیرِ خراباتم که لُطف‌ش دائم است / وَر نه لطفِ شیخ و زاهد، گاه هست و گاه نیست

رنگ روغن رویِ اِم دی افِ بافت‌سازی شده.../ مشقِ متفاوتی با سرمشق استاد علی‌رضا کدخدایی.../ رضا کاظمی.

بنده ی پیر خرابات / رضا کاظمی / علیرضا کدخدایی

+ نوشته شده در  جمعه سی ام خرداد 1393ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

غلامِ نرگسِ جَمّاشِ آن سهی سروم / که از شرابِ غرورش به‌کَس نگاهی نیست
***
مشقِ متفاوتی با سرمشق استاد علی‌رضا کدخدایی، از رضا کاظمی ... / تکنیک: رنگ روغن روی اِم دی افِ بافت‌سازی‌شده

رضا کاظمی / علیرضا کدخدایی

 

+ نوشته شده در  جمعه سی ام خرداد 1393ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

بنده‌ی پیرِ خراباتم که لُطف‌ش دائم است / وَر نه لطفِ شیخ و زاهد، گاه هست و گاه نیست

رنگ روغن رویِ اِم دی افِ بافت‌سازی شده.../ مشقِ متفاوتی با سرمشق استاد علی‌رضا کدخدایی.../ رضا کاظمی... آذر92

فروخته شد!

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

صد مُلکِ دل به نیم نظر می توان خرید / خوبان در این معامله تقصیر می کنند.../ رنگ روغن روی ام دی افم بافت سازی شده... رضا کاظمی

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم آذر 1392ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

این همه قصه ی فردوس و تمنای بهشت/گفت و گویی و خیالی ز تمنای من و توست... شعر از ابتهاج.../ مشق با سرمشق استاد علیرضا کدخدایی... از رضا کاظمی

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم آذر 1392ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

حُسنت باتفاق ملاحت جهان گرفت.../ رنگ روغن روی ام دی افِ بافت سازی شده.../ مشق با سرمشق استاد مجتبی سبزه... از رضا کاظمی

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم آذر 1392ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت.../ راپید و رنگ روغن روی بوم.../ مشق متفاوتی با سرمشق استاد جلیل رسولی، از رضا کاظمی.../ تیرماه 92

فروخته شد!

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم مهر 1392ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

کاشی تک... دکوراتیو... محتوا: تکرار نام "علی" ... ابعاد 15 در 15 سانتی متر... رضا کاظمی...

+ نوشته شده در  جمعه چهارم مرداد 1392ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

عشق اصطرلاب اسرار خداست... مولانا... رنگ روغن رووی ام دی افِ بافت سازی شده... اجرایی متفاوت با سرمشق استاد افجه ای... رضا کاظمی... این تابلو برای ارائه در آرشیو هنرمند موجود است...

فروخته شد!

+ نوشته شده در  جمعه چهارم مرداد 1392ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

فروخته شد!

گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دگر... باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر... امشبی را که درآنیم غنیمت شمریم... شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر...// رنگ روغن روی ام دی افِ بافت سازی شده... مشقِ متفاوتی با سرمشق استاد علیرضا کدخدایی.../ رضا کاظمی... / خرداد 92

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم تیر 1392ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

عروج... از سه گانه ی "پروانه ها"... رنگ و روغن و کولاژ روی بوم... ۴۰ در ۶۰ سانتی متر... رضا کاظمی...

فروخته شد!

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1392ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

بخشی از کتیبه ی خوشنویسی شده با شعر " حضور خلوت اُنس است و..."... کاشی ساخته پرداخته کهنه پتینه شده... ۱۵ در ۱۵ سانتی متر... رضا کاظمی... در آرشیو هنرمند موجود است...

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1392ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

چو ایران نباشد تنِ من مَباد... رنگ و روغن رویِ بووم... ۳۰ در ۴۰ سانتی متر... بافتِ برجسته کاری شده... مشقی متفاوت با سرمشق استاد جلیل رسولی، از رضا کاظمی...

فروخته شد!

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1392ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس... رنگ روغن رووی ام دی افِ بافت سازی شده... اجرایی متفاوت با سرمشق استاد یدالله کابلی... رضا کاظمی... فروردین ۱۳۹۱

فروخته شد!

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1392ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم / چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی... // رنگ روغن روی ام دی اف بافت سازی شده... // مشقی متفاوت با سرمشق استاد احد پناهی... از رضا کاظمی...

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1392ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست

( حافظ )

رنگ روغن روی ام دی افِ بافت سازی شده.../ مشق متفاوتی با سرمشق استاد یدالله کابلی، از رضا کاظمی... / اردی بهشت 92

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم اردیبهشت 1392ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

ماهی ها... کاشی دکوراتیو... کتیبه ی 12 قطعه ای... رضا کاظمی... اسفند 91 ... رضا کاظمی

فروخته شد!

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام اسفند 1391ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

نمی رسم به قرار / منتظر نباش! // سالهاست از قرار رفته ام... شعر از رضا کاظمی... خوشنویسی مشقِ متفاوتی است با سرمشق استاد احد پناهی... رنگ روغن روی ام دی افِ بافت سازی شده...

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم بهمن 1391ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق / ساکن شود، بدیدم و مشتاقتر شدم... / رنگ روغن روی ام دی افِ بافت سازی شده... / مشق متفاوتی با سرمشق استاد اباذری ابهر... از رضا کاظمی...

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم بهمن 1391ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

این نیز بگذرد... / رنگ روغن روی ام دی افِ بافت سازی - برجسته کاری شده... / مشقی متفاوت با سرمشق استاد علی شیرازی... / رضا کاظمی...


+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم بهمن 1391ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

قایق‌َت می‌شوم

بادبان‌َم باش

بگذار هرچه حرف پشت‌مان می‌زنند مردم

بادِ هوا شود، دورترمان کند!

 

( رضا کاظمی )

خوشنویسیِ شعر، "مشق" متفاوتی است از من، با "سرمشق" استاد احد پناهی عزیز.../ تکنیک: رنگ روغن روی ام دی افِ بافت‌سازی شده...

فروخته شد!

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم دی 1391ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

آئین چراغ خاموشی نیست.../ رنگ روغن روی ام دی افِ بافت سازی شده.../ رضا کاظمی.../ مشق از روی سرمشق استادِ زنده یاد رضا مافی.../ ابعاد 30 در 40 سانتی متر...

فروخته شد!


+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم دی 1391ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

کاشی طرح هندسی به ابعاد 15 در 15 سانتی متر... ساخته / پرداخته، کهنه / پتینه شده توسط رضا کاظمی

این تابلوکاشی در آرشیو هنرمند برای ارائه موجود است

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم دی 1391ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

حُسنت باتفاقِ ملاحت جهان گرفت... رنگ روغن روی ام دی افِ بافت سازی شده... مشقِ متفاوتی با سرمشق استاد مجتبی سبزه... ابعاد 30 در 40 سانتی متر... رضا کاظمی

فروخته شد!

درصورت درخواست، امکان ساخت و خوشنویسی دوباره ی آن هست!


+ نوشته شده در  جمعه دهم آذر 1391ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

کاشی به ابعاد 20 در 20 سانتی متر، طرح مسجدی!... ساخته پرداخته پتینه شده... رضا کاظمی

در آرشیو هنرمند برای ارائه موجود است...

+ نوشته شده در  جمعه دهم آذر 1391ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد.../ تکنیک: رنگ روغن روی ام دی افِ 3 میلی متر، بافت سازی شده... رضا کاظمی... آبان 91 ... تهران

فروخته شد!

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم آبان 1391ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

کاشی 4 قطعه دکوراتیو - کتیبه ای، ابعاد هر قطعه 10 در 10 سانتی متر... طرح اولیه ؟! ... ساخت و اجرا در قالبِ کاشی: رضا کاظمی...

فروخته شد!

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم شهریور 1391ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

فروخته شد!

تا خارِ غمِ عشقت آویخته در دامن/ کوته نظری باشد رفتن به گلستانها... رنگ روغن روویِ ام دی افِ بافت سازی شده... اجرایی متفاوت با سرمشق استاد علی رضا کدخدایی... رضا کاظمی... مرداد 91 ... تهران... این تابلو در آرشیو هنرمند برای ارائه موجود است...

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم مرداد 1391ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

همه عمر برندارم سر ازین خمار مستی... رنگ روغن رووی ام دی اف... با سرمشق استاد جواد بختیاری... رضا کاظمی...

فروخته شد!

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم مرداد 1391ساعت   توسط رضا کاظمی  | 

مطالب قديميتر